Ze względu na to, że im szybciej zostaną skorygowane wszelkie nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, tym większa jest szansa na dalsze udane karmienie, w sytuacji kiedy wystąpią trudności, konsultacja z doradcą laktacyjnym powinna się odbyć najszybciej jak jest to możliwe. Również w każdej sytuacji, kiedy pojawiają się wątpliwości czy karmienie może być kontynuowane, warto upewnić się czy rzeczywiście ma to medyczne uzasadnienie.

Jeśli,

–  występują trudności z przystawianiem dziecka do piersi

– dziecko nieprawidłowo chwyta pierś lub/i nie pobiera pokarmu z piersi w sposób prawidłowy (nie słychać odgłosu przełykania)

–  dziecko jest małoaktywne i szybko zasypia podczas karmienia, nie budzi się na karmienia

– dziecko denerwuje się przy piersi

–  karmienia są bolesne,  brodawki są poranione

–  podejrzewasz zastój lub zapalenie piersi

– są wątpliwości, czy dziecko się najada i czy tempo wzrastania jest prawidłowe

– jesteś chora i konieczne jest zażywanie leków oraz wykonanie badań diagnostycznych

– dziecko jest chore i wpływa to na przebieg karmienia (ma mniejszy apetyt, potrzebna jest hospitalizacja i oddzielenie od dziecka)

– rozpoczęłaś stymulację laktacji za pomocą laktatora i chcesz wiedzieć co dalej

– u dziecka utrzymuję się żółtaczka i dostałaś zalecenie odstawienia dziecka od piersi (w tym przypadku najlepiej jakby doradcą był lekarz)

– jest podejrzenie alergii u dziecka i dostałaś jedynie zalecenie odstawienia dziecka od piersi lub/i stosowania drastycznej diety (w tym przypadku najlepiej jakby doradcą był lekarz)

– jesteś zdezorientowana, bo docierają do ciebie rozbieżne informacje na temat karmienia piersią

– chcesz wiedzieć czy wszystko jest dobrze lub po prostu potrzebujesz wsparcia

 

 

to udaj się do specjalisty.

 

W trakcie spotkania odbywa się przeprowadzenie wywiadu, badanie dziecka oraz piersi mamy, ważenie dziecka z oceną przyrostu masy oraz obserwacja aktu karmienia, co pozwala ocenić technikę oraz efektywność karmienia.

Nie zwlekaj!  Większość problemów z laktacją wynika z nieprawidłowego mechanizmu ssania. Zarówno sposób przystawiania jak i sposób ssania można skorygować. Jednak im dłużej noworodek utrwala sobie nieprawidłowy nawyk, tym trudniej go od tego odzwyczaić.

Im szybciej zgłosisz się do doradcy laktacyjnego, im szybciej nieprawidłowości zostaną skorygowane, tym skuteczniej zapobiegniesz dalszym problemom!

Dlaczego warto szukać pomocy u specjalisty?

Wiele matek poszukując pomocy nie trafia do odpowiednio wykształconych w dziedzinie laktacji osób i często uzyskuje nieaktualne informacje oraz błędne porady, co skutkuje zaburzeniami laktacji, powikłaniami i skracaniem czasu karmienia. Nauka o laktacji bardzo dynamicznie się rozwija, natomiast w przebiegu kształcenia personelu medycznego wiedza o laktacji jest przekazywana w stopniu bardzo ograniczonym. Zdobyciu szerszej wiedzy teoretycznej, a zwłaszcza praktycznej w zakresie fizjologii i postępowania w laktacji służy kształcenie podyplomowe. Odpowiednio przeszkoleni lekarze, położne, pielęgniarki – konsultanci IBCLC lub doradcy laktacyjni CDL, na każdym etapie macierzyństwa mogą objąć profesjonalnym wsparciem każdą matkę.

Wykaz doradców oraz konsultantów laktacyjnych – Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Centrum Nauki o Laktacji

POGOTOWIE LAKTACYJNE

Konsultacje telefoniczne w nagłych sprawach.

tel. 664 914 704