WSKAŹNIKI SKUTECZNEGO KARMIENIA,
czyli czy moje dziecko się najada?

Od samego początku matce karmiącej wyłącznie piersią swoje dziecko towarzyszą obawy, czy na pewno maluch się najada, szczególnie w sytuacji jeśli dziecko często jest niespokojne i płacze. Umiejętność oceny wskaźników skutecznego karmienia pomoże matce ocenić czy jej postępowanie jest prawidłowe i w konsekwencji uniknąć niepotrzebnego, a tak częstego niestety wczesnego dokarmiania noworodków bez wyraźnych wskazań medycznych. Poza tym jeśli matka będzie umiała ocenić, czy skutecznie karmi swoje dziecko, to będzie mniej podatna na płynące z otoczenia uwagi i komentarze często podważające jej kompetencje i osłabiające wiarę w siebie, co też pośrednio może mieć niekorzystny wpływ na przebieg laktacji.

A = TECHNIKA I SPOSÓB SSANIA DZIECKA

B = DŁUGOŚĆ KARMIEŃ

C = CZĘSTOŚĆ KARMIEŃ

Jeżeli:

 • dziecko jest prawidłowo przystawiane do piersi (technikę może zweryfikować np. położna)
 • dziecko prawidłowo i aktywnie (efektywnie) ssie, a odgłos połykania jest słyszalny przez co najmniej 10-15 min z jednej piersi (odgłos ten na początku może nie być słyszalny, ale ważne jest żeby dziecko ssało aktywnie i odpowiednio długo)
 • dziecko jest karmione na żądanie, ale nie rzadziej niż co 3 godziny licząc od początku karmienia (8-12 razy na dobę, w tym co najmniej 1-2 w nocy, ale wiadomo, na początku im częściej tym lepiej)
 • wypływ pokarmu jest prawidłowy
 • piersi są luźniejsze po karmieniu, a stają się coraz bardziej pełne przed karmieniami
 • dziecko wydaje się być zadowolone po karmieniu
 • dziecko oddaje 3-4 żółte papkowate stolce w ciągu doby (od 5-tej doby do 6-go tygodnia życia)
 • moczy 6-8 pieluch (od 8-ej doby), we wcześniejszych dobach 3-6 pieluch, a mocz jest jasny i bezwonny
 • prawidłowo przybiera na wadzę (26 – 31 g/dobę, czyli ok 200 g/tydzień w pierwszym trymestrze życia)

to na pewno się najada 🙂

Warto pamiętać o tym, że płacz nie zawsze jest oznaką głodu, dziecko w ten sposób komunikuje się z otoczeniem. Płaczem sygnalizuje różne dolegliwości (ból brzuszka, przegrzanie i inne), a także potrzebę bliskości, przytulenia, strach. Dzieci, które dodatkowo w okresie noworodkowym mają bardzo silnie zaznaczoną potrzebę ssania, najlepiej się czują przy piersi, co dodatkowo sprzyja prawidłowemu pobudzaniu laktacji.

Istotne też jest to, żeby pamiętać, iż dzieci karmione wyłącznie piersią, dłużej odzyskują masę urodzeniową, nawet do 14 dni i jest to zjawisko fizjologiczne.

Jeśli mamie się wydaje, że dziecko się nie najada, to powinna poszukać pomocy i wsparcia u doradcy laktacyjnego, który oceni sytuację i w razie potrzeby wskaże odpowiednie postępowanie.

Nie jest dobre podawanie dzieciom mieszanki, tylko na podstawie naszego „wydaje mi się”, albo bezpodstawnych sugestii z otoczenia.

Dobowe przyrosty masy ciała dziecka:

(wg Ruth Lawrence na podstawie długoletnich obserwacji):

 • 26–31 g/dobę w okresie 0–3 m-ce
 • 17–18 g/dobę w okresie 3–6 m-cy
 • 12–13 g/dobę w okresie 6–9 m-cy
 • 9 g/dobę w okresie 9–12 m-cy

Dziecko powinno podwoić swoją masę około 6 miesiąca życia, potroić około 1 roku życia.

POGOTOWIE LAKTACYJNE

Konsultacje telefoniczne w nagłych sprawach.

tel. 664 914 704